Object structure
Title:

System informacyjny banku – integracja procesów zarządzania ryzykiem kredytowym

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Banking information system. An integration of credit risk management processes

Creator:

Siarka, Paweł

Subject and Keywords:

system informacyjny ; ryzyko kredytowe ; nowa umowa kapitałowa ; system zarządzania ryzykiem ; IT system ; credit risk ; New Basel Capital Accord ; credit risk management system

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 1 (35), s. 53-69

Abstrakt:

W artykule przedstawiono autorską koncepcję części systemu informacyjnego banku, uwzględniającą zagadnienie zarządzania ryzykiem kredytowym. Zaprezentowano główne jego elementy na tle międzynarodowych standardów rekomendowanych przez Komitet Bazylejski. Autor odniósł się do zagadnienia współdziałania w obrębie banku jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obszar szacowania ryzyka, analizę trafności prognoz oraz ocenę ryzyka w ramach procesu testowania warunków skrajnych. Ponadto nakreślona została koncepcja spójnej polityki ryzyka kredytowego. Autor wskazał właściwe umiejscowienie procesu oceny skutków zdarzeń niekorzystnych oraz katastrofalnych w ramach systemu informacyjnego. Tym samym zwrócił uwagę na obszar stanowiący potencjalne zagrożenie dla banków. W ramach przedstawionego w niniejszym artykule systemu zarządzania ryzykiem kredytowym podjęto próbę wykazania korzyści płynących z integracji wyszczególnionych elementów. Tym samym wykazano, że efektywność systemu zarządzania ryzykiem kredytowym jest zależna od sposobu organizacji wewnętrznych procesów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2015.1.05

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 1 (35)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: