Show structure

Title:

Ocena relacji pomiędzy trendami giełd światowych a trendami giełd Europy Środkowowschodniej na przykładzie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 371, s. 165-176

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of relation between global and Central Europe stock market trends on the example of the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Karczyński, Tomasz ; Radosiński, Edward

Subject and Keywords:

analiza rynków giełdowych ; giełda papierów wartościowych ; modele ekonometryczne ; korelacja a przyczynowość ; zależność między rynkami giełdowymi ; relacje ; trendy ; stock market analysis ; Stock markets ; econometric models ; correlation and causality ; relation among stock markets ; relationship ; long term trends

Description:

Tytuł wol.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.371.14

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu