Object structure
Title:

Uwagi o wzorze na momenty rozkładu prawdopodobieństwa Pólyi

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Remarks on the formula for the moments of the Pólya probability distribution

Creator:

Gerstenkorn, Tadeusz

Subject and Keywords:

rozkład Polyi ; moment zwykły ; the Pólya distribution ; moments

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19), s. 131-135

Abstrakt:

Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej może być scharakteryzo-wany przez podanie pewnych liczb zwanych parametrami rozkładu. Do najczęściej uży-wanych parametrów należą momenty. W pracy skoncentrujemy się na rozkładzie Pólyi, bowiem można z niego łatwo uzyskać jako przypadki szczególne lub odpowiednio gra-niczne ważne w statystyce rozkłady, takie jak dwumianowy, ujemny dwumianowy lub Poissona. W 1972 r. G. Mühlbach podał interesujące wzory na momenty rozkładu Pólyi. Autor ten nie wnikał w ocenę efektywności rachunkowej podanego wzoru na momenty zwykłe. Pokażemy, co ma znaczenie praktyczne, że wzór ten można przedstawić w prost-szej, wygodnej formie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2015.13.09

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: