Object structure
Title:

Benchmarking jako narzędzie wspomagające controlling w obszarze logistyki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Benchmarking as a tool for supporting of controlling in the logistics area

Creator:

Szydełko, Magdalena

Subject and Keywords:

benchmarking ; controlling ; logistyka ; controlling logistyki ; logistics ; logistics controlling

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 291, s. 531-540

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu benchmarkingu i controllingu w obszarze logistyki oraz pokazanie relacji zachodzących między nimi. W zależności od podejścia można określić cztery typy relacji między benchmarkingiem i controllingiem logistycznym, tj. benchmarking jest częścią controllingu logistycznego, benchmarking jest narzędziem controllingu logistycznego, benchmarking i controlling logistyczny występują w przedsiębiorstwie niezależnie, benchmarking jest metodą zarządzania wspomagającą controlling w obszarze logistyki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: