Object structure
Title:

Wykorzystanie odpadów z przetwórstwa mięsnego na cele energetyczne

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

The usage of waste from meat processing for energetic purposes

Creator:

Kozłowski, Kamil ; Cieślik, Marta ; Smurzyńska, Anna ; Lewicki, Andrzej ; Jas, Mateusz

Subject and Keywords:

gospodarka odpadami ; biogaz ; fermentacja metanowa ; gnojowica ; treść przewodu pokarmowego świń ; waste management ; biogas ; methane fermentation ; swine slurry ; digestive tract content

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2015, Nr 1 (16), s. 36-46

Abstrakt:

Tani import oraz notowane przez ostatnie lata wysokie ceny skupu żywca są jedną z ważniejszych przyczyn nierentowności przedsiębiorstw przemysłu mięsnego. Dodatkowym problemem dla właścicieli firm z tej branży są powstające w produkcji mięsnej odpady, które powinny zostać odpowiednio zagospodarowane, co z reguły generuje wysokie koszty. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie w tym celu fermentacji metanowej. Substraty, takie jak gnojowica świńska oraz treść przewodu pokarmowego, mogą być wykorzystane jako substrat dla biogazowni bez wstępnej obróbki termicznej, natomiast odpady poubojowe, w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r., wymagają wcześniejszej higienizacji. W Pracowni Ekotechnologii, działającej przy Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przeprowadzono badania wydajności biogazowej tych odpadów z Zakładu Mięsnego „Paszak” w Olszówce (gmina Przykona). Analizę wykonano zgodnie z obowiązującą niemiecką normą DIN 38 414/S8. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że substraty te mają bardzo duży potencjał energetyczny. Wykazano, że racjonalne zagospodarowanie uciążliwych odpadów rzeźnych (treści przewodu pokarmowego świń i gnojowicy) może generować zysk ekonomiczny wynikający ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, a także wyeliminowania kosztów związanych z utylizacją generowanych odpadów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2015.1.04

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2015, Nr 1 (16)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: