Object structure

Title:

Wpływ rozszerzenia próbki przy generowaniu współczynników falkowych szeregu na trafność prognozy

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Impact of sample extension in the generation of wavelet coefficients series on the accuracy of forecasts

Creator:

Hadaś-Dyduch, Monika

Subject and Keywords:

transformata falkowa ; analiza wielorozdzielcza ; predykcja WIG ; predykcja szeregów ; współczynniki falkowe ; wavelet transform ; multi-resolution analysis ; prediction of WIG ; prediction series ; wavelet coefficients

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 62-71

Abstrakt:

Celem badania jest ocena wpływu zaproponowanej metody rozszerzenia próbki na trafność prognozy szeregów, w tym przypadku indeksu WIG. Prognozę szeregu prezentującego WIG wykonano na podstawie modelu opartego na transformacie falkowej. Przed przystąpieniem do aplikacji rozszerzenia szeregu wejściowy szereg danych podzielono na próbki o parzystej liczbie obserwacji celem wyznaczenia dokładniejszych prognoz. W artykule skoncentrowano się tylko na dodatkowym rozszerzeniu próbki przy wyznaczaniu współczynników, omijając proces predykcji. Zatem nie opisano w artykule szczegółowo modelu zastosowanego do predykcji, ponieważ nie jest celem artykułu ocena zdolności predykcyjnych modelu, a jedynie wpływ na końcowy wynik prognozy metody rozszerzenia szeregu przy wyznaczaniu współczynników k a .

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.4.06

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu