Object structure
Title:

Wykorzystanie metody DEMATEL w budowaniu konkurencyjności

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

The use of the DEMATEL method in the building of competitiveness

Creator:

Wawrzynek, Łukasz

Subject and Keywords:

konkurencyjność ; czynniki odnowy ; DEMATEL ; odnowa organizacyjna ; competitiveness ; renewal factors ; organizational renewal

Description:

Management Forum, 2014, Nr 5, s. 64-74

Abstrakt:

Artykuł prezentuje koncepcję wykorzystania narzędzia wieloczynnikowej analizy DEMATEL, która może zostać użyta do identyfikowania w sposób wymierny czynników kształtujących przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Szczególnym obszarem poszukiwania konkurencyjności staje się dla organizacji czas zmian, zwłaszcza w kontekście odnowy organizacyjnej, która wymaga dodatkowego skupienia się na czynnikach kształtujących przyszłą konkurencyjność. W artykule wskazano problem braku jednoznacznych czynników warunkujących osiąganie przewagi konkurencyjnej oraz braku mechanizmów ich identyfikacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.363.06

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 5 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 363

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: