Object structure
Title:

W poszukiwaniu kontekstu odnowy strategicznej: czy wielkość i wiek przedsiębiorstwa mają znaczenie?

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

In search of strategic renewal context. Does firm size and age matter?

Creator:

Bratnicka, Katarzyna

Subject and Keywords:

odnowa strategiczna ; wielkość przedsiębiorstwa ; okres istnienia przedsiębiorstwa ; strategic renewal ; firm size ; firm age

Description:

Management Forum, 2014, Nr 5, s. 9-17

Abstrakt:

W artykule sformułowałam twierdzenia dotyczące charakterystyk kontekstualnych ukierunkowujących odnowę strategiczną. Teoretyzując o roli kontekstu organizacyjnego w odnowie strategicznej, argumentuję, że wielkość i okres istnienia przedsiębiorstwa jako odrębne elementy takiego kontekstu są pozytywnie powiązane z odnową strategiczną na wzór zależności prostoliniowej bądź krzywoliniowej. Wyjaśniam również, jak wspólny efekt wielkości i wieku przedsiębiorstwa wpływa na wybór dotyczący odnowy strategicznej, tworząc zależność krzywoliniową. Dzięki dostarczeniu wglądu w naturę oraz w implikacje wielkości i okresu istnienia przedsiębiorstwa, przedstawione ramy teoretyczne wraz z syntezą literatury przedmiotu oferują zarówno jasność konceptualną, jak też wskazują kierunki przyszłych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.363.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 5 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 363

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: