Object

Title: Uwagi o procedurach weryfikacji hipotez z brakującą informacją. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 309, s. 54-61

This page uses 'cookies'. More information