Object structure
Title:

Weryfikacja cech charakteryzujących działalność innowacyjną i innowacje w firmach usługowych na podstawie wyników badań Community Innovation Survey

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Verification of characteristics of innovation activity and innovations in service companies based on the results of the Community Innovation Survey

Creator:

Wyszkowska-Kuna, Joanna

Subject and Keywords:

działalność innowacyjna ; innowacje w firmach usługowych ; usługi

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5), s. 101-123

Abstrakt:

Celem artykułu jest zbadanie cech charakteryzujących działalność innowacyjną i innowacje w firmach usługowych na podstawie wyników badań Community Innovation Survey oraz próba oceny tych badań pod kątem ich skuteczności w ujmowaniu działalności innowacyjnej i innowacji w firmach usługowych. W pierwszej części tekstu wskazano cechy usług, które determinują charakter działalności innowacyjnej i modelu innowacji w firmach usługowych. W dalszej jego części podjęto ich empiryczną weryfikację na podstawie wyników badań CIS dla wszystkich krajów UE. Uwzględnienie wszystkich krajów UE daje dużą liczbę obserwacji, a należy zauważyć, iż dotychczasowe badania w tym obszarze prowadzone były na podstawie danych dla pojedynczych krajów. Metodą badawczą jest porównanie działalności innowacyjnej firm przemysłowych i firm usługowych w krajach UE, co pokazuje ewentualne różnice w charakterze działalności innowacyjnej firm z obydwu sektorów. Dzięki temu można odpowiedzieć na pytanie, czy działalność innowacyjną firm usługowych można badać za pomocą tych samych narzędzi, które stosowane są w firmach przemysłowych (podejście asymilacyjne), czy też należy opracować nowe metody pomiaru działalności innowacyjnej – (a) specyficzne dla firm usługowych (podejście wyróżniające), czy (b) odnoszące się jednocześnie do firm z obydwu sektorów (podejście integracyjne)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.1.06

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: