Object structure
Title:

Wykształcenie i kwalifikacje pracowników jako determinanta zmian w poziomie innowacyjności gospodarek

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Education and qualifications of workers as a driver of changes in the innovation level of individual economies

Creator:

Węgrzyn, Grażyna

Subject and Keywords:

innowacyjność ; wykształcenie ; kwalifikacje ; innovation ; education ; qualifications

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5), s. 90-100

Abstrakt:

Celem opracowania jest wyjaśnienie wpływu poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników na innowacyjność gospodarki. W literaturze często spotyka się pogląd, że wiedza przekłada się na innowacje. Wyższy poziom wykształcenia pracowników generuje większą liczbę innowacyjnych pomysłów, co powoduje wzrost poziomu innowacyjności. Zakres przestrzenny analizy obejmuje kraje Unii Europejskiej w latach 2004-2012. W artykule wyjaśniono znaczenie kapitału ludzkiego dla gospodarki, a szczególnie dla jej konkurencyjności i innowacyjności, przeprowadzono analizę porównawczą struktury pracowników pod względem poziomu wykształcenia i posiadanych kwalifikacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, a także podjęto próbę wyjaśnienia wpływu poziomu wykształcenia pracowników na innowacyjność gospodarek. Z przeprowadzonej analizy wynika, że poziom innowacyjności jest determinowany zarówno przez poziom wykształcenia, jak i kwalifikacje pracowników. Z punktu widzenia innowacyjności gospodarek ważny jest nie tylko poziom kwalifikacji, ale także specjalizacja

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.1.05

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: