Object structure
Title:

Reprezentowanie przedsiębiorcy w sposób łączny – prokura łączna a reprezentacja łączna mieszana (wybrane zagadnienia). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 372, s. 285-300

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Representation of an entrepreneur in a joint way – joint commercial proxy vs. mixed joint representation (chosen aspects)

Creator:

Poroś, Katarzyna

Subject and Keywords:

reprezentacja łączna „czysta” ; reprezentacja łączna mieszana („kombinowana”) ; prokura łączna ; prokura łączna „nieprawidłowa” ; “pure” joint representation ; “mixed” (“combined”) joint representation ; joint commercial proxy ; “improper” (“inappropriate”) joint commercial proxy

Description:

Tytuł wol.: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.372.22

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: