Show structure

Title:

Praktyczne aspekty wdrażania podejścia Leader na przykładzie Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The practical aspects of the implementation of the LEADER approach on the example of the LAGs and Fisheries Local Action Groups operating in the Warmia and Mazury Voivodeship

Creator:

Szamrowski, Piotr ; Pawlewicz, Adam

Subject and Keywords:

Lokalne Grupy Działania (LGD) ; Lokalne Grupy Rybackie (LGR) ; Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) ; Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) ; LEADER ; Local Action Groups (LAGs) ; Fisheries Local Action Groups (FLAGs) ; Local Development Strategies (LDS) ; Local Development Strategies for Fisheries Areas (LDSFA)

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 380, s. 233-244

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2015.380.21

Language:

pol

Relation:

Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 380

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu