Object structure
Title:

Wykorzystanie uogólnionego rozkładu gamma do generowania tablicy dwudzielczej

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Using the generalized gamma distribution to generate contingency tables

Creator:

Sulewski, Piotr

Subject and Keywords:

generacja tablic dwudzielczych ; uogólniony rozkład gamma ; liczby losowe o uogólnionym rozkładzie gamma ; rozkład wykładniczy ; generation of two-way tables ; generalized gamma distribution ; generalized gamma random value ; exponential distribution

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 339-347

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest generowaniu zawartości tablicy dwudzielczej (TD) 2 × k z wykorzystaniem uogólnionego rozkładu gamma (URG). Opisano w nim generator liczb losowych URG oraz sposób tworzenia TD 2 × k na podstawie wartości dystrybuanty doświadczalnej i dystrybuanty teoretycznej rozkładu wykładniczego, który jest szczególnym przypadkiem URG

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2014.12.18

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: