Object structure
Title:

Analiza porównawcza województw ze względu na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2004–2012

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Comparative analysis of voivodeships due to the innovation activity of industrial enterprises in the years 2004–2012

Creator:

Stańczyk, Elżbieta

Subject and Keywords:

sektor przedsiębiorstw ; aktywność innowacyjna przedsiębiorstw ; nakłady na działalność innowacyjną ; innowatorzy ; aktywa intelektualne ; business enterprise sector ; innovation activity of industrial enterprises ; expenditures on innovation activity ; innovators ; intellectual assets

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 313-338

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza porównawcza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych województwa dolnośląskiego na tle pozostałych województw w latach 2004–2012. Analizą objęto następujące aspekty: warunki podstawowe/potencjał i bariery, działalność/aktywność przedsiębiorstw, wyniki/produkty. Przeprowadzona międzywojewódzka analiza wykazała, iż stosunkowo znaczny dystans między skrajnymi województwami wystąpił pod względem mierników w obszarze 1 – warunki podstawowe/ potencjał i bariery, w tym w aspekcie finansowania i wsparcia (1.1), a nieznaczny pod względem powiązań i przedsiębiorczości przedsiębiorstw (2.2). W okresie 2004–2012 poprawiły swoje miejsca w rankingu województwa o najniższych notach, natomiast większość województw plasujących się na pierwszych lokatach nie utrzymała wysokich pozycji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2014.12.17

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: