Object structure
Title:

Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie składek ubezpieczeniowych

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Dependent compound Poisson process – insurance premium determination

Creator:

Heilpern, Stanisław

Subject and Keywords:

złożony rozkład Poissona ; zależność ; funkcja łącząca ; składka ubezpieczeniowa ; compound Poisson process ; dependence ; copula ; insurance premium

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 195-207

Abstrakt:

Praca poświęcona jest zależnemu, złożonemu procesowi Poissona. W procesie tym dopuszcza się zależność okresów między szkodami a sąsiednią szkodą. Struktura zależności opisana jest funkcją łączącą Spearmana. Wyznaczane są wartości podstawowych funkcjonałów składki ubezpieczeniowej opartych na momentach zdyskontowanej, zagregowanej szkody. Obliczane są wartości dwóch pierwszych momentów i składek, gdy szkody mają rozkład wykładniczy oraz Pareta

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2014.12.10

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: