Object structure
Title:

Zastosowanie metody SVM do oceny ryzyka bankructwa i prognozowania upadłości przedsiębiorstw

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Application of SVM method for bankruptcy risk assessment and bankruptcy prediction

Creator:

Gąska, Damian

Subject and Keywords:

prognozowanie bankructwa ; klasyfikacja ; metoda wektorów nośnych (SVM) ; bankruptcy prediction ; classification ; Sector Vector Machines (SVM)

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17), s. 289-310

Abstrakt:

Celem pracy jest przedstawienie metody wektorów nośnych (Support Vector Machines) jako narzędzia potencjalnie użytecznego w ocenie ryzyka i prognozowaniu upadłości. Zaproponowana przez Vapnika metoda SVM stanowi pewnego rodzaju uogólnienie idei klasyfikacji za pomocą hiperpłaszczyzn dyskryminacyjnych. Zyskała ona w ostatnich latach dużą popularność w wielu zagadnieniach, w których pojawia się problem klasyfikacji danych – w tym w zadaniu prognozowania bankructwa. Związane jest to zarówno z jej dobrymi własnościami teoretycznymi, jak i – raportowaną w literaturze – dużą skutecznością klasyfikacji. Do oszacowania prawdopodobieństwa bankructwa na podstawie SVM można zastosować metodę Platta. Przedstawione zostaną rezultaty badań empirycznych uwzględniające analizę wskaźników finansowych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: