Object structure
Title:

Wykorzystanie analizy czynnikowej do wielowymiarowej oceny możliwości rozwoju prośrodowiskowej orientacji przedsiębiorstw

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

The use of factor analysis to multi-dimensional assess of ability of development of pro-environmental orientation of enterprises

Creator:

Cheba, Katarzyna

Subject and Keywords:

ekozarządzanie ; analiza czynnikowa ; orientacja prośrodowiskowa ; factor analysis ; eco-management ; pro-environmental orientation

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17), s. 275-288

Abstrakt:

Środowisko, ochrona środowiska i polityka zrównoważonego rozwoju odgrywają kluczową rolę w rozwoju społecznym i konkurencyjności gospodarczej krajów uprzemysłowionych. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa powoduje również proekologiczną reorientację przedsiębiorstw. Celem pracy jest poszukiwanie wewnętrznych wielowymiarowych czynników decydujących o prośrodowiskowej orientacji przedsiębiorstw przez wykorzystanie analizy czynnikowej. Badania zrealizowano na próbie losowej obejmującej 300 małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim. W wyniku zastosowania analizy czynnikowej zbiór dziesięciu ocenianych zmiennych został zredukowany do dwóch czynników wyjaśniających w sumie 70,45% wariancji wszystkich dziesięciu zmiennych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: