Object structure
Title:

Jakość życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Quality of life of emerging higher class in Poland

Creator:

Kot, Stanisław Maciej ; Słaby, Teresa

Subject and Keywords:

klasa wyższa ; jakość życia ; skala Likerta ; regresja epsilon ; porządkowa regresja logistyczna ; higher class ; quality of life ; Likert scale ; epsilon regression ; ordinal logistic regression

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17), s. 209-227

Abstrakt:

W pracy zastosowano dwa modele teoretyczne do oceny jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce. Jakość życia wyrażono na 5-stopniowej skali Likerta za pomocą wskaźnikowej zmiennej zadowolenie z życia. Model pierwszy zakłada ciągły charakter pomiaru wyników skali Likerta i wykorzystuje ortogonalną regresję epsilon. Model drugi respektuje porządkowy pomiar skali Likerta i korzysta z porządkowej regresji logistycznej. Dane statystyczne pochodzą z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 90 respondentów z klasy wyższej w Warszawie. Oba modele zidentyfikowały następujące predykatory zadowolenia z życia: zadowolenie z małżeństwa, zadowolenie z pracy oraz płeć respondenta. To oznacza, że skala pomiaru nie miała znaczenia przy ocenie zadowolenia z życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: