Object structure
Title:

Symulacyjne badanie szybkości zbieżności rozkładu statystyk do rozkładu normalnego

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Simulation analysis of convergence of sample mean distribution to normal distribution

Creator:

Wywiał, Janusz L. ; Krzciuk, Małgorzata ; Mierzwa, Michał

Subject and Keywords:

rozkład średniej z próby ; szybkość zbieżności ; rozkład normalny ; sample mean distribution ; normal distribution ; convergence of sample mean distribution

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17), s. 201-208

Abstrakt:

Z centralnych twierdzeń granicznych wiadomo, że rozkład średniej z próby jest zbieżny do rozkładu normalnego. Problemem jest jednak ocena szybkości tej zbieżności. Tym zagadnieniem zajmują się autorzy podręczników z rachunku z prawdopodobieństwa, por. np. Krzyśko [2000]. W niniejszej pracy zaproponowano symulacyjne badanie tego problemu. W tym celu generowano rozkład średniej arytmetycznej z próby losowanej z populacji o rozkładzie wykładniczym. Rozbieżność między dystrybuantą empiryczną i teoretyczną była oceniana m.in. za pomocą znanej statystyki Kołmogorowa. Otrzymane w pracy wyniki mają stanowić przyczynek do metod wnioskowania o parametrach populacji na podstawie statystyk wyznaczanych z prób, które niekoniecznie są prostymi próbami losowanymi zwrotnie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: