Object structure
Title:

Rekonstrukcja światowego rozkładu dochodów na podstawie minimalnej informacji statystycznej

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Reconstruction of world income distribution based on minimal statistical

Creator:

Kot, Stanisław Maciej ; Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna

Subject and Keywords:

światowy rozkład dochodów ; sekwencyjny test ilorazowy ; nierówności ; ubóstwo ; world income distribution ; sequential ratio test ; inequality ; poverty

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17), s. 179-200

Abstrakt:

Celem pracy jest uzyskanie próby ze światowego rozkładu dochodów (WID). Zakładamy, że krajowe rozkłady dochodów są log-logistyczne z jednostkową średnią. Wynika z tego, że takie rozkłady są całkowicie określone przez indeks Giniego. Oceny indeksu Giniego dla 119 krajów w latach 1990-2005uzyskaliśmy z baz danych Deningera-Squire’a, WID2 i innych. Wygenerowaliśmy próbę losową z każdego rozkładu i przemnożyliśmy jej wartości przez GDP/capita. Wielkość prób ustalaliśmy za pomocą sekwencyjnego testu ilorazowego. Na światową próbę złożyły się próby krajowe ważone udziałami populacji. Stwierdziliśmy, że WID jest bimodalny z malejącymi nierównościami i ubóstwem w rozważanym okresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: