Object structure

Title:

Niektóre aspekty historii społeczno-gospodarczej Polski w latach 1918-2011 (na podstawie badań GUS-u)

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Some aspects of socio-economic history of Poland in years 1918-2011 (on the basis of research by CSO)

Creator:

Bartosiewicz, Stanisława ; Stańczyk, Elżbieta

Subject and Keywords:

dobrobyt ludności ; rynek pracy ; dochód narodowy ; budżet gospodarstw domowych ; spis ludności ; well-being of people ; labour market ; national income ; household budget surveys ; national population census

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2012, Nr 10 (16), s. 7-38

Abstrakt:

W artykule dokonano cząstkowego porównania trzech epok historii Polski w zakresie niektórych zagadnień społecznych i ekonomicznych (okres międzywojenny, PRL, lata od 1990 r.). Uwzględniono w nim następujące zagadnienia: stan i strukturę ludności ze względu na kilka kryteriów (według płci i wieku, narodowości, poziomu wykształcenia), charakterystykę rynku pracy, pomiar dobrobytu ludności, strukturę dochodu narodowego ze względu na wpływ działów gospodarki narodowej na jego wielkość

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2012, Nr 10 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu