Object structure
Title:

Automatyczne linie uboju bydła i trzody chlewnej

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Automated commercial slaughter lines of pigs and cattle

Creator:

Okruszek, Andrzej ; Skrabka-Błotnicka, Teresa

Subject and Keywords:

trzoda chlewna ; bydło ; ubój ; zautomatyzowane linie uboju ; pigs ; cattle ; slaughter ; automated slaughter lines

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 4 (15), s. 84-99

Abstrakt:

Ubojnie zwierząt rzeźnych od kilku lat zaliczane są do podmiotów, które coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki. W związku z tym obserwuje się wzrost produkcji urządzeń automatycznych, robotów i integratorów systemów sterujących dostosowanych do pracy w liniach uboju i obróbki poubojowej tusz zwierząt rzeźnych. Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych wykonywanych na liniach uboju przyczynia się m.in. do: poprawy higieny, zmniejszenia kosztów jednostkowych, zwiększenia produkcji, poprawy efektywności i powtarzalności wykonywanych czynności, skrócenia czasu wykonywania poszczególnych operacji jednostkowych, co istotnie wpływa na jakość surowca. W niniejszej pracy omówiono w pełni zautomatyzowane linie uboju i obróbki poubojowej tusz trzody chlewnej i bydła z jednoczesnym opisem operacji jednostkowych. Podano również typy robotów stosowanych w liniach uboju trzody chlewnej produkowanych przez firmy będące liderami w branży

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2014.4.07

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 4 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: