Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo 103, 2012

Subject and Keywords:

Al ; arsen ; azotan amonowy ; BCR ; benomyl ; białko ; biologiczna ochrona roślin ; błona lipidowa ; celność ; chlorek wapnia ; chwasty ; culmorum ; cynk ; czwartorzędowe chlorki amoniowe ; dezynfektanty ; dokarmianie dolistne ; dolistne nawożenie mikroelementami ; efektywne mikroorganizmy ; ekstrakcja ; ekstrakcja sekwencyjna ; elementy struktury plonu ; Fe ; fitoprzyswajalność ; Fusarium oxysporum ; gleba ; gleby terenów zurbanizowanych ; herbicydy ; jęczmień browarny ; kiełki roślinne ; kiełkowanie ; klony wierzby ; kolonizacja ; kompost ; komunalne osady ściekowe ; kukurydza ; kwas kawowy ; łączna aplikacja ; łubin wąskolistny ; makroelementy ; mangan ; metale ciężkie ; miedź ; mikroelementy ; mikroskładniki ; monokultura ; nawożenie ; nawożenie siarką ; odmiany ; ołów ; osad ; osady poflotacyjne ; osady ściekowe ; pasza ; pH gleby ; plon ; plon biomasy ; plon ziarna ; Plonvit ; pobranie ; popiół ; Pseudomonas reactans ; pszenica ; Rhizoctonia solani ; rośliny testowe ; rozpuszczalne formy miedzi i cynku ; ruń trawiasto-motylkowata ; sałata ; Sclerotinia sclero tiorum ; skład botaniczny ; sorgo ; specjacja ; stosunki ; surfaktanty ; ściółka leśna ; termin siewu ; testy ekstrakcji ; trawniki miejskie ; Trichoderma harzianum ; uprawy bezorkowe ; wigor siewek ; zawartość litu w glebie i roślinach ; zawartość składników mineralnych ; zawartość w roślinach ; żelazo

Description:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 589 ; Tekst gł. częśc. w jęz. pol. i ang.; streszcz. pol. i ang.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

<sygn. UP P 2278 II> ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: