Object structure
Title:

Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Public management – attempt of concepts systematization

Creator:

Szumowski, Witold

Subject and Keywords:

zarządzanie publiczne ; współzarządzanie ; współrządzenie sieciowe ; administracja ; administracja publiczna ; koncepcje zarządzania ; public management ; new public management ; public governance ; network governance ; administration ; public administration ; concepts of management in public administration

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 4 (21), s. 86-98

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę systematyzacji najważniejszych koncepcji zarządzania z obszaru zarządzania publicznego. Punktem wyjścia dla rozważań było określenie znaczenia terminu zarządzanie publiczne oraz wskazanie na wieloaspektowość tego pojęcia. W dalszej części artykułu scharakteryzowano poglądy dotyczące genezy zarządzania publicznego, a następnie skrótowo przedstawiono rozwój tej dyscypliny w ujęciu historycznym. W ostatniej części artykułu przedstawiono założenia dwóch współczesnych nurtów w zarządzaniu publicznym: new public management oraz public governance

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.4.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: