Object structure
Title:

Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych: konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The communication dimension of social competence: the construction of positive evaluative acts

Creator:

Moczulska, Marta ; Winkler, Renata

Subject and Keywords:

komunikacja ; zdarzenie językowe ; akty wartościowania ; communication ; language events ; positive evaluative acts

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 4 (21), s. 64-74

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę identyfikacji wytycznych konstruowania takich aktów pozytywnego wartościowania uczestnika wymiany komunikacyjnej w środowisku pracy, które pozbawione są akcentu deprecjonowania i sprzyjają budowaniu relacji interpersonalnych. Punktem wyjścia jest zarysowanie znaczenia kompetencji społecznych i roli umiejętności prawidłowego formułowania komunikatów. Autorki dokonały przeglądu podstawowych błędów popełnianych przy konstruowaniu komunikatów. Wyróżniły dwa ich rodzaje (wertykalne, horyzontalne). Pojawianie się tych błędów – poprzez umniejszenie rozmówcy – może skutkować nie tylko zahamowaniem procesu komunikowania się, ale również pogorszeniem relacji. Uwzględniając strukturę komunikatu, autorki zaproponowały taką konstrukcję formułowania przekazu, która sprzyja porozumieniu się, a przez to wspiera relacje interpersonalne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.4.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: