Object structure
Title:

Integracyjny megaprojekt UE – USA (...NAFTA?) z perspektywy polskiego eksportu i importu oraz modelu międzynarodowego podziału pracy.

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between EU and US from a view of Polish exports and imports as well as pattern of international division of labour

Creator:

Pluciński, Eugeniusz M.

Subject and Keywords:

gospodarka otwarta ; ponadregionalna globalizacja ; międzynarodowy podział pracy ; konkurencyjność strukturalno-czynnikowa ; handel wewnątrzgałęziowy ; zewnętrzne determinanty innowacyjności ; handel Polska – USA ; Polska ; UE ; open economy ; over-regional globalization ; international division of labour ; structural-factor competitiveness ; intra-industry trade ; exogenous innovativeness factors ; Poland-USA trade

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 369, s. 114-129

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.369.2.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: