Object structure
Title:

Podstawy ekonomiczne kształtowania i racjonalnego wykorzystania miejskiego systemu zielonej infrastruktury. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 367, s. 340-349

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic principles of development and rational use of urban green infrastructure system

Creator:

Szarejko, Maciej ; Ładysz, Jerzy

Subject and Keywords:

zielona infrastruktura ; usługi ekosystemowe ; wartość ekonomiczna dóbr środowiskowych ; metody waloryzacji dóbr nierynkowych ; ekonomia ekosystemów ; green infrastructure ; ecosystem services ; economic value of environmental goods ; methods of non-market goods valuation ; economy of ecosystems

Description:

Tytuł wol.: Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.367.37

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: