Object structure
Title:

Wpływ implementacji pakietu klimatyczno-energetycznego (PKE) Unii Europejskiej na równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów członkowskich ugrupowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 367, s. 281-291

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Impact of the implementation of the EU Climate and Energy Package (EU CEP) on socio-economic development of selected EU countries

Creator:

Rosiek, Janusz

Subject and Keywords:

Pakiet Klimatyczno-Energetyczny (PKE) Unii Europejskiej ; polityka klimatyczno‑energetyczna ; równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego ; redukcja emisji zanieczyszczeń ; EU Climate and Energy Package (EU CEP) ; climate-energy policy ; balancing ofthe social and economic development ; reduction of emissions

Description:

Tytuł wol.: Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.367.31

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: