Object structure
Title:

Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesach wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

USe of it in implementation process of the National Framework of Qualification Standards for Higher Education

Creator:

Łukasik-Makowska, Barbara ; Korczak, Jerzy ; Chrobak, Paweł ; Bac, Maciej

Subject and Keywords:

jakość kształcenia ; Krajowe Ramy Kwalifikacji ; kierunki studiów ; mobilność kadr ; porównywanie dyplomów ; quality of education ; National Framework of Qualification Standards for Higher Education ; courses of study ; curricula and syllabuses ; IT solutions for education

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 350-364

Abstrakt:

Artykuł przedstawia problemy związane z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz prezentuje próbę ich praktycznego rozwiązania za pomocą dedykowanej temu problemowi aplikacji ICT. System PSSOR powstał na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jego pomysłodawcami i realizatorami byli pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych. Aplikacja pozwoliła dokonać sprawnej rekonstrukcji do nowych wymagań formalnych, opisów wszystkich programów studiów, prowadzonych na czterech wydziałach UE, a obecnie jest wykorzystywana do doskonalenia planów i programów studiów dla kolejnych roczników oraz do tworzenia planów i programów dla kierunków i specjalności nowo uruchamianych. Praktyczną przydatność systemu weryfikują systematycznie pracownicy i studenci UE, wskazując jednocześnie kolejne zagadnienia związane z organizacją nowoczesnych procesów edukacyjnych, wymagające usprawnień w sferze ICT

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.27

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: