Object structure
Title:

Wykorzystanie wiedzy z zakresu Informatyki ekonomicznej w procesie modelowania ścieżek kształcenia

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

The use of knowledge of business informatics in the learning pathways modeling process

Creator:

Korczak, Karol ; Szymański, Konrad

Subject and Keywords:

ścieżka kształcenia ; informatyka ekonomiczna ; zarządzanie wiedzą ; learning pathways ; Business Informatics ; knowledge management

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 338-349

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji modelowania ścieżek kształcenia wynikających w głównej mierze z dynamicznie zmieniającego się obszaru zastosowań informatyki ekonomicznej. Szczegółowo omówione zostały dwie koncepcje ścieżek kształcenia, które opierają się na modułowych oraz spersonalizowanych programach kształcenia. Zidentyfikowano związane z tym potencjalne korzyści, zagrożenia, a także wybrane problemy badawcze. Problematyka artykułu koresponduje w pewnym zakresie z planowanymi zmianami w ofercie kształcenia na kierunku Informatyka, nad którym opiekę sprawuje Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.26

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: