Object structure
Title:

Wzorcowy program studiów licencjackich kierunku Informatyka ekononomiczna – koncepcja wstępna

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Standard program of bachelor study in Business Informatics – preliminary concept

Creator:

Korczak, Jerzy ; Abramowicz, Witold ; Gołuchowski, Jerzy ; Kobyliński, Andrzej ; Owoc, Mieczysław

Subject and Keywords:

informatyka ekonomiczna ; program kształcenia ; sylabusy przedmiotów ; Business Informatics ; curricula guidelines ; syllabi of core courses

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 311-337

Abstrakt:

Artykuł jest próbą naszkicowania wzorca programów nauczania informatyki ekonomicznej na studiach licencjackich krajowych uczelni ekonomicznych. Jest to przedsięwzięcie pionierskie dla informatyki ekonomicznej, nie istnieje bowiem żaden opracowany standard międzynarodowy programu nauczania w tej dziedzinie. Informatyka ekonomiczna, nawet w wielu krajach o wysokim poziomie ICT, nie jest formalnie uznana jako wyodrębniona dyscyplina naukowa w obszarze nauk społecznych. W artykule przedstawione zostaną aktualne ramowe programy nauczania informatyki ekonomicznej w wiodących uczelniach ekonomicznych w kraju. Podane zostały też aktualne sylabusy kluczowych przedmiotów, które powinny się znaleźć w przyszłym programie wzorcowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.25

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: