Object structure
Title:

Efekty kształcenia jako podstawa projektowania programu studiów na kierunku Informatyka ekonomiczna

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Learning outcomes as the base for program of studies design at the business informatics field of study

Creator:

Jelonek, Dorota ; Łukasik-Makowska, Barbara

Subject and Keywords:

Krajowe Ramy Kwalifikacji ; efekty kształcenia ; informatyka ekonomiczna ; National Qualification Framework ; learning outcomes ; Business Informatics

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 274-299

Abstrakt:

Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wykorzystywanych w szeroko rozumianym biznesie i w zarządzaniu ujawnił brak na rynku pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają wiedzę i umiejętności, jak wykorzystać ICT w tych obszarach. Propozycja nowego kierunku studiów Informatyka ekonomiczna może wypełnić tę lukę. Celem artykułu jest przedstawienie projektu efektów kształcenia na kierunku Informatyka ekonomiczna. W obowiązującym modelu Krajowych Ram Kwalifikacji zdefiniowanie efektów kształcenia jest podstawą do opracowania programu kształcenia na kierunku. W artykule omówiono istotę KRK, zasady definiowania efektów kształcenia, podstawy projektowania programu kształcenia oraz możliwość wykorzystania narzędzi ICT (system PSSOR) do weryfikacji planu i programu studiów za pomocą efektów kierunkowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.23

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: