Object structure
Title:

Wdrażanie infrastruktury VDI w środowisku akademickim – studium przypadku

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Implementation of VDI infrastructure in an academic environment − case study

Creator:

Chrobak, Paweł

Subject and Keywords:

chmura prywatna ; wirtualizacja ; infrastruktura VDI ; laboratorium dydaktyczne ; Private cloud ; virtualization ; VDI infrastructure ; academy laboratory

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 262-273

Abstrakt:

W artykule opisano przyczyny ekonomiczno-organizacyjne przemawiające za wdrażaniem rozwiązań VDI (Virtual Desktop Infrastructure) w ośrodkach dydaktycznych wyższych uczelni. Przeprowadzona analiza infrastruktury laboratoryjnej pozwala lepiej zrozumieć szerokie możliwość adaptacji VDI oraz wachlarz korzyści, jakie otrzymują administratorzy i pracownicy naukowo-dydaktyczni. Oprócz analizy korzyści przedstawiono studium przypadku wdrożenia modelowego rozwiązania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, które obejmuje ponad 240 terminali typu zero client i ponad 400 zwirtualizowanych systemów udostępnianych studentom w 9 laboratoriach. W artykule przedstawiono także wybrane doświadczenia z realizacji projektu oraz uwagi, których omówienie i zrozumienie może być kluczowe dla udanego wdrażania infrastruktury VDI. Opisane wdrożenie oparte jest o środowisko VMware Horizon View

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.22

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: