Object structure
Title:

Potencjał urządzeń mobilnych i gamifikacji w usługach edukacyjnych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Potential of mobile devices and gamification in educational services

Creator:

Badzińska, Ewa

Subject and Keywords:

nowe media ; ICT ; gamifikacja ; urządzenia mobilne ; usługi edukacyjne ; new media ; gamification ; mobile devices ; educational services

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 251-261

Abstrakt:

Istotne przemiany cywilizacyjne, których następstwem jest formowanie się społeczeństwa sieci, niosą za sobą konieczność poszukiwania nowych, bardziej efektywnych modeli edukacji wykorzystujących potencjał nowych mediów. Obszar badań – zastosowania technologii ICT w usługach edukacyjnych – ograniczono do identyfikacji i analizy działań wspierających wyszukiwanie i selekcję potrzebnych informacji. Celem artykułu jest wskazanie narzędzi i mechanizmów stosowanych głównie w przestrzeni wirtualnej, które zwiększają motywację uczących się oraz umożliwiają wzrost percepcji wiedzy, a więc pośrednio osiąganie pożądanych celów edukacyjnych. Artykuł został opracowany w oparciu o przegląd serwisów i aplikacji edukacyjnych potwierdzających skuteczność wykorzystania gamifikacji i urządzeń mobilnych w edukacji oraz na podstawie wyników badań jakościowych przeprowadzonych przez autorkę w czasie realizacji stażu badawczo-naukowego w przedsiębiorstwie doradczo-szkoleniowym. Artykuł ma charakter badawczo-analityczny i może stanowić punkt wyjścia do pogłębionych badań empirycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.21

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: