Show structure

Title:

Wdrażanie systemów klasy Enterprise Content Management jako złożone przedsięwzięcie informatyczne

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Implementation of ECM As a complex it project

Creator:

Wójtowicz, Radosław

Subject and Keywords:

Enterprise Content Management ; zarządzanie treścią przedsiębiorstwa ; przedsięwzięcia informatyczne ; zarządzanie dokumentami ; IT-projects ; document management

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 223-234

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej ogólnej metodyki wdrażania systemów klasy ECM w organizacji, będącej wynikiem badań literaturowych oraz doświadczeń praktycznych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano najważniejsze definicje z opisywanego obszaru. Zasadniczą treść artykułu stanowi część druga, w której zawarty jest syntetyczny opis proponowanej metodyki oraz przykładowy wykaz prac wdrożeniowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.19

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu