Object structure
Title:

Zarys koncepcji doskonalenia procesów programowych – podejście systemowe

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Draft of a concept for software process improvement − system approach

Creator:

Nowicki, Adam ; Burkot, Bogdan

Subject and Keywords:

doskonalenie procesów programowych ; podejście systemowe ; modele dojrzałości procesów ; software process improvement ; system approach ; processes maturity models

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 188-197

Abstrakt:

Artykuł opisuje problem doskonalenia procesów programowych. W pierwszej części przedstawiono pięć modeli ich doskonalenia: PDCA, SIX SIGMA, ISO, CMMI i IDEAL. Artykuł zwraca uwagę na ważną rolę w procesie doskonalenia modeli referencyjnych procesów programowych oraz modeli oceny dojrzałości procesów. Przedstawiono zarys autorskiej koncepcji doskonalenia procesów programowych, w której punktem wyjścia jest strategia poprawy systemu informacyjnego, z uwzględnieniem kwestii zarządzania strategicznego, zakładająca wykorzystanie metod i technik inżynierii oprogramowania. Koncepcja doskonalenia procesów programowych wyróżnia pięć etapów: rozpoznanie problemu, badania strategiczne i analizę sytuacyjną systemu wykonawczego, określenie strategii doskonalenia, opracowanie projektu doskonalenia oraz realizację projektu doskonalenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.16

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: