Object structure
Title:

Model informacji strategicznej w obsłudze procesów biznesowych przemysłu turystycznego

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Model of strategic information in support of business processes of the tourism industry

Creator:

Kubiak, Bernard F.

Subject and Keywords:

informacja ; proces biznesowy ; model biznesowy ; przemysł turystyczny ; information ; business process ; business model ; the tourist industry

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 116-132

Abstrakt:

W opracowaniu omówiono rozwój systemów informacji turystycznej umożliwiających dostęp bezpośredni do zamawiania realizacji usług turystycznych oraz obsługi informacyjnej turystów. Wskazano na potrzebę stałego przeprojektowywania procesów turystycznych w organizacjach turystycznych (OT), wspomaganego zastosowaniem modelu biznesowego, realizowanego za pomocą najnowszych technologii informacji i komunikacji (poprzez cloud computing), multimedialnych internetowych serwisów i portali turystycznych oraz GDS (Global Distribution Systems). Wyeksponowano również ścisłą zależność rozwoju rynku elektronicznego i handlu elektronicznego od bezpośredniego dostępu turystów do informacji, produktów i usług turystycznych dzięki integracji lokalnych, regionalnych, krajowych i globalnych systemów dystrybucji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.11

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: