Object structure
Title:

Przepływy wartości z wykorzystaniem narzędzi ICT– case study

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Value stream flow using ICT tools – case study

Creator:

Kubiak, Krzysztof

Subject and Keywords:

przepływy wartości ; sektor ICT ; myślenie sieciowe ; value stream ; ICT sector ; network thinking

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 106-115

Abstrakt:

Współczesna gospodarka, zwana również gospodarką sieciową, w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw, które dostrzegają tworzenie wartości poprzez swój udział w sieci. Szczególnie przedsiębiorstwa wysokich technologii, w tym sektor ICT, są motorem rozwoju gospodarczego, dostarczając na rynek innowacyjne technologie informacyjno-komunikacyjne, których podstawowym składnikiem jest wiedza. Celem artykułu jest wskazanie kluczowych czynników wpływających na realizację usług informatycznych przy wsparciu narzędzi ICT. Do przykładowych usług informatycznych można zaliczyć programowanie, pozycjonowanie, administrowanie, pozycjonowanie stron, hosting. Analizę przeprowadzono z punktu widzenia firmy IT (przedsiębiorstwa wykonującego zlecenie). Czynniki te określono na podstawie metodyki myślenia sieciowego, która pozwala na spojrzenie na problem z uwzględnieniem różnych kryteriów oraz określenie sił i charakteru powiązań poszczególnych elementów sieci

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.10

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: