Show structure

Title:

Chmura obliczeniowa dla logistyki – projekt LOGICAL

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Architecture of computing cloud – LOGICAL project

Creator:

Korczak, Jerzy

Subject and Keywords:

architektura chmury obliczeniowej ; VMWare ; bezpieczeństwo danych ; usługi logistyczne ; cloud computing architecture ; logistic services ; cloud portal ; data security

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 95-105

Abstrakt:

W artykule omówiono architekturę i organizację chmury obliczeniowej opracowanej w ramach projektu badawczego LOGICAL realizowanego w ramach programu Central Europe. Główną funkcją chmury obliczeniowej jest udostępnienie serwisów informatycznych dla MŚP logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej w Europie Centralnej. Projekt LOGICAL jest w trakcie realizacji, jego zakończenie planuje się na koniec 2014 roku. Oprócz głównych komponentów w pracy opisano platformę VMWare, przykładową aplikację logistyczną LogBase oraz mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo i poufność danych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.09

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu