Object structure
Title:

Niedoszacowanie ceny emisyjnej obligacji na rynku Catalyst

Title in english:

Underpricing of initial bond offerings: evidence from the Catalyst market

Creator:

Zaremba, Adam

Subject and Keywords:

obligacje przedsiębiorstw ; niedoszacowanie ceny emisyjnej ; IPO ; efektywność rynku finansowego ; Catalyst ; corporate bonds ; undepricing anomaly ; new issues ; financial market efficiency

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 140-151

Abstrakt:

Anomalie związane z debiutami obligacji korporacyjnych są względnie słabo rozpoznanym obszarem w literaturze naukowej, któremu poświęcono wyraźnie mniejszą uwagę niż IPO na rynkach akcji. Nieliczne badania dotyczące rynku amerykańskiego sugerują występowanie niedoszacowania ceny emisyjnej obligacji przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł jest bodaj pierwszą próbą zweryfikowania, czy podobne zjawisko występuje również w Polsce, a także odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki wpływają na jego kształtowanie. Badanie wykorzystuje narzędzia analizy zdarzeń oraz regresji. Obliczenia oparte zostały na wyselekcjonowanej próbie 142 polskich papierów komercyjnych emitowanych w okresie maj 2010-sierpień 2013. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły potwierdzić występowanie na rynku polskim efektu niedoszacowania ceny emisyjnej dłużnych papierów korporacyjnych. Niemniej wskazanie czynników, które decydują o skali niedoszacowania, okazało się niemożliwe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.3.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 3 (20)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: