Object structure
Title:

Kapitał własny w sektorach niefinansowych w Polsce w latach 2009-2011

Title in english:

Equity in non-financial sectors in Poland over the years 2009-2011

Creator:

Szczepaniak, Piotr

Subject and Keywords:

kapitał własny ; koszt kapitału ; rentowność kapitałów własnych ; equity ; equity cost ; profitability of equity

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 115-126

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza sektorowego zróżnicowania struktury kapitałowej, przeprowadzona z wykorzystaniem wybranych wskaźników finansowych, a także próba ustalenia średniego dla sektorów kosztu kapitału własnego z wykorzystaniem modelu CAPM. Do pomiaru rentowności finansowej wykorzystany został wskaźnik rentowności kapitałów własnych, a do oceny poziomu ryzyka finansowego zastosowano odchylenie standardowe indeksu tworzenia wartości, które wytypowało sektory o największym i najmniejszym ryzyku finansowym. Ponieważ badania obejmują lata 2009-2011, ich wyniki pokazują również zależność liczonych wskaźników od faz cyklu koniunkturalnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.3.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 3 (20)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: