Object structure
Title:

System informatyczny rachunkowości i jego rola w świetle ustawy o rachunkowości

Title in english:

Accounting information system and its role n the light of the Accounting Act

Creator:

Kunz, Bożena ; Tymińska, Anna

Subject and Keywords:

system informacyjny ; polityka rachunkowości ; ustawa o rachunkowości ; information system ; accounting policy ; Accounting Act

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 44-58

Abstrakt:

Intensywny rozwój technologii informatycznych sprawia, że aktualnie system informatyczny rachunkowości daleko wykracza poza konwencjonalne systemy służące do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rachunkowość jest ważnym elementem systemu informacyjnego jednostki gospodarczej. Rachunkowość, we współczesnym rozumieniu, jest systemem informacyjnym, pomagającym użytkownikom w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zwłaszcza finansowych, oraz rozliczaniu kierownictwa z odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania powierzonym majątkiem. Celem artykułu jest próba przedstawienia zagadnień prawnych i wymogów ustawowych, które powinny spełniać komputerowe systemy ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie. Autorzy wskazali również obszary największych korzyści wynikających z zastosowania najnowocześniejszych technik i rozwiązań prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostce gospodarczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.3.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 3 (20)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: