Object structure
Title:

Competitiveness of industry in Polish regions

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Konkurencyjność sektora przemysłu w regionalnej przestrzeni polski

Creator:

Korol, Janusz ; Szczuciński, Przemysław

Subject and Keywords:

competitiveness ; regional economy ; soft modelling ; manufacturing industry ; konkurencyjność ; gospodarka regionalna ; modelowanie miękkie ; przetwórstwo przemysłowe

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 3 (45), s. 71-84

Abstrakt:

The aim of the paper is to first identify the factors which determine the competitiveness of the manufacturing sector as an element of region’s competitive performance and then to determine their impact on economic performance, income and employment in the sector. The analyses were conducted for NUTS 3 for the period 2009-2011. Sixteen different diagnostic variables were adopted to describe entrepreneurship, innovativeness and competitiveness. Soft modelling was employed as a method to quantify regional competitiveness of the manufacturing sector as it allows an estimation of aggregate measures for latent variables and their interrelations.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.3.06

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 3 (45)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: