Object structure
Title:

Czynniki higieny i motywacji w organizacji − badania w przedsiębiorstwie komunikacyjnym

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Hygiene and motivation factors in the organization – research in the urban transport company

Creator:

Wysocki, Sławomir

Subject and Keywords:

motywacja ; teoria Fredericka Herzberga ; badania ; motivation ; theory of Frederick Herzberg ; research

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2), s. 173-190

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano teorię oraz identyfikację systemu motywowania pracowników w organizacji na podstawie teorii Fredericka Herzberga. Udział w badaniu wzięło trzynastu pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz czterdziestu czterech pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu. Celem badania było sprawdzenie, czy w firmie są zaspokojone czynniki higieny i motywacji. Przeprowadzono je za pomocą kwestionariusza ankiety, zawierającego odpowiednio ułożone pytania, opracowane na podstawie specjalistycznej literatury związanej z tematem badania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2014.2.13

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: