Object structure

Title:

Brytyjska New Labour Party a komunitaryzm

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

British New Labour Party vs. communitarianism

Creator:

Płachciak, Adam

Subject and Keywords:

Nowa Partia Pracy ; komunitaryzm ; wartości ; polityka ; liberalny indywidualizm ; New Labour Party ; communitarianism ; values ; policy ; liberal individualism

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2), s. 107-123

Abstrakt:

Zasadniczym celem opracowania jest próba przedstawienia genezy oraz podstawowych założeń brytyjskiej New Labour Party na tle prezentowanej przez komunitaryzm roli wspólnoty w myśleniu o państwie i społeczeństwie. W doktrynie Nowej Partii Pracy znalazło się wiele istotnych dla filozofii komunitarian idei. Szczególnie ważna była kwestia wspólnotowych wartości, które, według modernizatorów brytyjskiego laburyzmu, stanowiły dla nich środek do osiągnięcia zamierzonego celu. Czy jednak o projekcie doktryny Nowej Partii Pracy można mówić jako o proponowanym przez komunitaryzm modelu sprawiedliwego społeczeństwa? Wydaje się, że twórcom New Labour Party chodziło bardziej o stworzenie programu politycznego, który byłby alternatywą dla konserwatywnej wizji polityki, a proponowane przez komunitarian idee stanowiły cenne spoiwo, łączące całość projektu modernizatorów brytyjskiego laburyzmu pod koniec XX wieku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2014.2.08

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu