Object structure
Title:

Polskie koncepcje wzajemności. Wybrane problemy

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Polish conceptions of reciprocity. Chosen problems

Creator:

Łukaszyński, Janusz

Subject and Keywords:

wzajemność ; złota reguła ; norma wzajemności ; zasada wzajemności ; współdziałanie ; reciprocity ; golden rule ; norm of reciprocity ; principle of reciprocity ; cooperation

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2), s. 73-90

Abstrakt:

Wzajemność to jedno z centralnych zagadnień wielu koncepcji wyjaśniających stosunki społeczne – począwszy od starożytnej zasady wzajemności (do ut des – „daję ci, abyś ty mi dał”), po współczesne teorie interakcjonizmu, teorię wymiany społecznej czy filozofię spotkania. Artykuł przedstawia wybrane problemy polskich koncepcji zasady wzajemności. Istnieją dwa rodzaje autorów. Pierwszy z nich zaprzecza wartości zasady wzajemności dla współczesnego życia społecznego (m.in. Zygmunt Bauman, Krzysztof Szewczyk). Drugi odwołuje się do praktycznych implikacji zasady wzajemności (m.in. Maria Flis).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2014.2.06

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: