Object structure
Title:

Wartość jako kluczowe pojęcie w dziedzinie nauk ekonomicznych

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Value as a keyword in economic sciences

Creator:

Lewicka, Hanna

Subject and Keywords:

wartość ; wartość ekonomiczna ; filozofia ; konsumenci ; value ; economic value ; philosophy ; customers

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2), s. 64-72

Abstrakt:

Wartość, jako pojęcie niejednoznaczne, jest zagadnieniem istotnym oraz wartym analizy. W literaturze można odnaleźć rodzaje definicji wartości związanych z dobrami konsumpcyjnymi, m.in. wartość rynkową czy produkcyjną. Wraz z rozwojem gospodarczym na świecie, rozwojem nauk ekonomicznych, wyceniano dobra na zmieniających się zasadach, zaczynając od prostej wyceny dobra na podstawie kosztów poniesionych na jego wytworzenie, aż do dostrzeżenia, że także ostateczny odbiorca produktu nadaje mu określoną wartość, która jest oceną subiektywną, daleką od prostej sumy poniesionych na produkcję nakładów. Celem artykułu jest przedstawienie możliwych sposobów postrzegania wartości, a także podkreślenie faktu, że na jej wymiar wpływ mają też aspekty subiektywne, czyniąc z wartości zagadnienie wręcz filozoficzne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2014.2.05

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: