Object structure
Title:

Kulturowe wartości szwedzkiego państwa dobrobytu w świetle wybranych typologii kultury

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Cultural values of the Swedish welfare state in the light of the chosen typologies of culture

Creator:

Kościewicz, Dawid

Subject and Keywords:

socjologia ekonomiczna ; państwo dobrobytu ; Szwecja ; economic sociology ; welfare state ; Sweden

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2), s. 51-63

Abstrakt:

W artykule omówiono wartości kulturowe państwa dobrobytu w Szwecji, łącząc cechy i zasady szwedzkiego typu państwa dobrobytu z wybranymi klasyfikacjami postaw wobec państwa dobrobytu i idei kultury dobrobytu. Autor artykułu porównuje wskazane przez siebie idee szwedzkiej kultury dobrobytu z cechami szwedzkiej kultury przedstawionymi w dwóch typologiach kultury, w których społeczeństwo szwedzkie scharakteryzowano bez większego odniesienia do cech państwa dobrobytu. Celem artykułu jest wskazanie związku cech szwedzkiego państwa dobrobytu z wartościami i postawami szwedzkiego społeczeństwa. Dodatkowym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość dokonania porównań między konstrukcją państwa dobrobytu w danym kraju a jego kulturą poprzez wykorzystanie już istniejących typologii kultur. Artykuł kończy się stwierdzeniem wyraźnego podobieństwa między ideami szwedzkiej kultury dobrobytu a cechami kultury szwedzkiej w innych typologiach kultury oraz wysokiej użyteczności oceny rozwiązań państwa dobrobytu pod kątem wartości kultury dobrobytu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2014.2.04

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: