Object structure
Title:

Tendencje zmian szkolnictwa wyższego na świecie w warunkach globalizacji

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Trends of changes in higher education worldwide in the conditions of globalization

Creator:

Hajduk, Anna

Subject and Keywords:

szkolnictwo wyższe ; globalizacja ; internacjonalizacja ; student globalny ; mobilność akademicka ; higher education ; globalization ; internationalization ; global student ; academic mobility

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2), s. 23-33

Abstrakt:

Celem artykułu jest przegląd zmian, jakie zachodzą w postrzeganiu instytucji szkolnictwa wyższego na świecie i w ich funkcjonowaniu w związku z procesami globalizacji. Opierając się na publikacjach naukowych oraz informacjach udostępnianych przez organizacje czy inicjatywy wspierające rozwój umiędzynaradawiania edukacji, omówiono wpływ komercjalizacji, postępu technologicznego oraz rozwoju gospodarczego na kształt rynku usług edukacyjnych. Konkurujące USA, Wielka Brytania i Australia tworzą czołówkę najczęściej wybieranych krajów studiowania, wyznaczając jednocześnie trendy branży, której wartość szacuje się na 43 mld dolarów. Przedstawiono instrumenty ich sukcesu oraz działania innych państw, aspirujących do udziału w globalnym wyścigu o studenta. Nowe technologie, stając się przekaźnikami wiedzy, pozwoliły zerwać z dotychczasowym stacjonarnym wyobrażeniem uczelni wyższej. Natomiast dostęp środków z funduszy europejskich umożliwił rozwój mobilności akademickiej na niespotykaną dotychczas skalę, przyczyniając się do pogłębiania współpracy międzyinstytucjonalnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2014.2.02

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 2 (2)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: